عاشقانه آرام

داستان زندگی ما یک داستان عاشقانه آرام

 

خانواده من

يلدا ٩٦

مروري برخاطرات بخند خنده هاي تو تركيدن شاهوار كوهستان هاي انار است... يلداي سه نفره ما يلدا با رفاه ...
26 دی 1396

مهربد با لباسهاي مامانش😃😍😃

مهربدم عزيزدلم ديدن لباس بچگيهام تن تو چه حس عجيبي داره تو تكه اي از وجود مني سي سال پيش خودمي چه زود گذشته!!! يكي حركت اين عقربه هاي ساعت رو كندش كنه من فرصت بيشتري واسه چشيدن شيريني تو ميخوام... امروز يكي از لباسهاي خودم و بابا رو برات گذاشتم تو جعبه يادگاريها، واسه سي سال بعد ! سي ساله ديگه يه روزي مثل امروز من و تو بابا مهدي ️...
20 آبان 1396

دنياي كودكانه دلبندم

هاپوهاي خوشگلم حوصله شون سر رفته🙃🙄🙂 ميبرمشون ددر مامي تو نمياي؟! يه كنسرت عالي واسه عروسكهام يك دو سه حالا دست دست ...
9 آبان 1396